STS静态切换开关关于我们

About us

关于我们

应用领域

当前位置:主页 > 应用领域 >

 化工厂     发电厂

化工厂

 

 

发电厂中控台

 

 110低压配电房     工业制造

 110低压配电房

 

 

 工业制造

 

 航天工业     核电站

 航天工业

 

 

 核电站

 

 会展中心  

  机场

 会展中心

 

 

 机 场

 

 金融机构  

  体育场馆

 金融机构

 

 

 体育场馆

 

 铁路轻轨地铁  

  网络数据中心

 铁路轻轨地铁  

 网络数据中心